Política de Privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Athletic Promotions 2005 SL. Via laietana 38, principal primera. 08003 Barcelona (en endavant Athletic). Contacto a través del correu electrònic: info@in-edit.org.

ABAST DE LA POLÍTICA:

Quan vostè accedeix i utilitza aquesta web o qualsevol altre mitjà que suposi tractament de dades personals, es compromet a acceptar aquesta Política de Privacitat, així com les disposicions contingudes a les Condicions Legals i la Política de Cookies.

A Athletic, proporcionem informació per a què, amb caràcter previ a l’emplenament de les seves dades personals, pugui accedir a la Política de Privacitat i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de Protecció de Dades.

PER A QUÈ UTILITZEM LES SEVES DADES:

Athletic tracta les seves dades personals (nom, cognoms, email, telèfon i qualsevol informació necessària per a la gestió i manteniment dels seus serveis) amb les següents finalitats:

  • CONTRACTUAL: (i) pel procés de venda d’entrades, passis, abonaments i acreditacions, així com per a la gestió de qualsevol aspecte relacionat amb l’esdeveniment.
  • CONSENTIMENT: (i) qualsevol acció de màrqueting i comercial que es dugui a terme a través de qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics.
  • INTERÈS LEGÍTIM: (i) per a enviar recomanacions de productes i serveis tenint en compte els que hagi contractat en el passat, (ii) també per a la prevenció, recerca i detecció del frau i (iii) per a atendre les consultes que ens faci arribar.

DURANT QUANT TEMPS TRACTEM LES SEVES DADES:

El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que pugui arribar a contractar. En qualsevol cas, es conservaran les seves dades durant la vigència de la relació comercial. Una vegada finalitzada aquesta, mantindrem les seves dades bloquejades durant els terminis de prescripció de les obligacions que hagin pogut néixer del tractament i/o els terminis legals aplicables, quedant a la disposició de les autoritats competents per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS

Com a titular dels drets de la seva informació personal, té el control sobre aquestes dades. D’aquesta manera, també ens assegurem que la informació sigui precisa i veraç.

Els drets que pot exercir són:

  • Dret d’Accés: podrà consultar si estem tractant dades personals que concerneixen a Athletic.
  • Dret de Rectificació i Supressió: podrà accedir a la seva informació personal i sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades quan siguin inexactes o consideri que ja no són necessàries pels fins pels quals van ser recollides.
  • Dret d’Oposició: podrà oposar-se al tractament de les seves dades, tret que, per motius legítims imperiosos o en l’exercici o defensa de possibles reclamacions, els mantinguem degudament bloquejats durant els terminis corresponents en tant que subsisteixin les obligacions legals.
  • Dret de Limitació al Tractament: podrà sol·licitar la limitació del tractament de la seva informació personal mentre es comprova la impugnació de l’exactitud o licitud de les seves dades i durant l’exercici o defensa de possibles reclamacions o litigis.
  • Dret de Portabilitat: podrà sol·licitar la portabilitat de les dades que ens ha facilitat a un altre responsable de tractament en determinades circumstàncies.
  • Vostè podrà exercir els seus drets sense cap cost.

COM POT RECLAMAR DAVANT L’AUTORITAT DE CONTROL?

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què Athletic està gestionant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions, o bé a la direcció info@in-edit.org, segons consta en l’encapçalat, o bé a l’autoritat de control en protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

SEGURIDAD

Amb l’objectiu de garantir la seguretat i la integritat de les dades personals facilitades, Athletic ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua de les dades, així com el tractament o l’accés no autoritzat per part de tercers, tal com estipula la legislació vigent sobre aquest àmbit, i tenint en compte l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

CONFIDENCIALITAT

Les dades personals que es puguin recollir seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte a les mateixes i garantint el deure de desar-les adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix a la legislació aplicable.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de Athletic en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de privacitat es podrà actualitzar en qualsevol moment segons les necessitats pròpies de la pàgina web i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, dret que Athletic es reserva en exclusiva.